Siena laikā, [193-]
Ganibās, [193-]
Pirmā sarma, [193-]
Miers, [193-]
Jūras ainava, [193-]
Briestošā rudzu druva, [193-],
Burtnieku pagasts
Rīga. Tiesu pils, [1942?],
Rīga
Cēsu līdzenums, [193-],
Cēsu novads
Pērse pie Kokneses, [193-],
Kokneses pagasts
Gauja pie Siguldas, [193-],
Siguldas pilsēta
Rīga. Vecpilsēta, [195-],
Rīga
Liepaja. Osta, [19--],
Liepāja