Mežotnes pils. Griesti. Lustra, 2010,
Mežotnes pagasts
Mežotnes pils. Iekšskats, 2010,
Mežotnes pagasts
Mežotnes pils. Sienas greznojums, 2010,
Mežotnes pagasts
Mežotnes pils. Iekšskats, 2010,
Mežotnes pagasts
Mežotnes pils, 2010,
Mežotnes pagasts
Nurmuiža, 2010,
Laucienes pagasts
Nurmuiža, 2010,
Laucienes pagasts
Nurmuiža, 2010,
Laucienes pagasts
Ēka Nurmuižas kompleksā, 2010,
Laucienes pagasts
Piemiņas zīme Kārlim Ulmanim, 2010,
Priekuļu pagasts
Piemiņas zīme Kārlim Ulmanim, 2010,
Priekuļu pagasts
Piemiņas zīme Kārlim Ulmanim, 2010,
Priekuļu pagasts