Rīga. Vēja iela, 2008,
Rīga
Rīga. Vēja iela, 2008,
Rīga
Rīga. Dzirnavu iela, 2007,
Rīga
Rīga. Miera iela, [200-],
Rīga
Plisūna dižakmens, 2019-08-01,
Istras pagasts
Meiru-Dzērvju akmens, 2019-08-30,
Galgauskas pagasts