Zīmes akmens, 2019-09-21,
Nīcas pagasts
Medņu (Ruduku) dižakmens, 2019-08-30,
Rugāju pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018,
Sakas pagasts
Pāvilostas mols pirms rekonstrukcijas, 2014,
Pāvilostas pilsēta
Pāvilosta, 2014,
Pāvilostas pilsēta
"Ķiermeļu" sētas kūts, 2016,
Mazzalves pagasts