Auce. Ēka Akadēmijas ielā 3, 2016,
Auces pilsēta
Pļaviņas. Ēka Pasta ielā 7, 2016,
Pļaviņu pilsēta
Vecapguldes muiža, 2016,
Naudītes pagasts
Koka muižas ēka, 2016,
Krimūnu pagasts
Viesīte pagasts. Mājas "Vilciņi", 2016,
Viesītes pagasts
Ūdenstornis Dobelē, 2016,
Dobeles pilsēta
Degoles vējdzirnavas, 2010,
Degoles pagasts
Remtes muiža, 2010,
Remtes pagasts
Gaiķu muiža, 2010,
Gaiķu pagasts
Vējdzirnavas Gaiķu pagastā, 2010,
Gaiķu pagasts