Struteles luterāņu baznīca, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles luterāņu baznīca, 2010,
Jaunpils pagasts
Kabiles luterāņu baznīca, 2010,
Kabiles pagasts
Remtes muižas parks. Piemineklis, 2010,
Remtes pagasts
Remtes muižas parks, 2010,
Remtes pagasts
Remtes muižas parks, 2010,
Remtes pagasts
Tilts pār Abavas vecupi, 2010,
Irlavas pagasts
Viesatu HES, 2010,
Viesatu pagasts
Viesatu HES, 2010,
Viesatu pagasts
Viesatu HES, 2010,
Viesatu pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts