Kāpņu fragments Struteles muižā, 2010,
Jaunpils pagasts
Viesatu HES, 2010,
Viesatu pagasts
Viesatu HES. Drupas, 2010,
Viesatu pagasts
Gārsenes luterāņu baznīca, 2017,
Gārsenes pagasts
Klauces kapsētas vārti, 2017,
Elkšņu pagasts
Apustuļu kapela Bruknā, 2017,
Dāviņu pagasts