Niedre. Kapa piemineklis, [2022?],
Skrundas pagasts
Niedre. Baronu kapi, [2022?],
Skrundas pagasts
Zīmējums (atmiņai veltīts zīmējums), 1945-12-16,
Blomes pagasts
100. dzimšanas diena, 2023-01-12
Sniķeres luterāņu baznīca, 2017-06,
Ukru pagasts
Piemineklis Andrejam Pumpuram, 2018-05,
Birzgales pagasts