Dekšāres bibliotēka, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres skola, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres pagasts. Grupas portrets, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres pagasts. Siena talka, [198-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres pagasts. Kristības, [196-],
Dekšāres pagasts
Dekšāres pagasts. Ogotāji, [196-],
Dekšāres pagasts