Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas. Klēts, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Lauku mājas "Grotūži" Veļķu pagastā, [193-?],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Vecās kapsētas vārti, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Dzīvojamā rija, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Dzīvojamā māja, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Dzīvojamā māja, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Zemes apstrādāšanas darbi, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Dzīvojamā rija, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Ķieģeļu ceplis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts