Silakrogs. Saimniecības ēka, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Silakrogs, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Silakrogs. Saimniecības ēka, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Silakrogs. Saimniecības ēka, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas Vidus kapu kapliča, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas labdarības biedrības nams , 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas Labdarības biedrības nams, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas mācītājmuiža , 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas mācītājmuiža, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas mācītājmuiža, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas mācītājmuiža, 2010,
Vecpiebalgas pagasts