Vecpiebalgas luterāņu baznīca, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas baznīca, [195-],
Vecpiebalgas pagasts
Vējdzirnavas Vecpiebalgas pagastā, 2002,
Vecpiebalgas pagasts
Vējdzirnavas Vecpiebalgas pagasta Vēveros, 2002,
Vecpiebalgas pagasts
Alauksta ezera krasts, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Piemineklis Atim Kronvaldam Vecpiebalgas kapos, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Alauksta ezers Vecpiebalgā, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Incēnu kalna panorama. Vecpiebalgā, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas draudzes skola pēc 1906. gada, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Kalna Kaibēni Piebalgā, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas luterāņu baznīca, 1980,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas luterāņu baznīca, 1980,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Viduskapsētas kapliča, 1980,
Vecpiebalgas pagasts