Pie Varakļāniem. Lūgšanu namiņš, 2002-09,
Varakļānu pagasts
Barkavas pūtēju orķestris Varakļānos, [193-],
Varakļānu pagasts
Pētera Solzemnieka dzīvojamā māja, 2012,
Varakļānu pagasts