Veckārķu pils, 1913,
Kārķu pagasts
Veckārķu pils, 1913,
Kārķu pagasts
Veckārķu dzirnavas, 2010,
Kārķu pagasts
Veckārķu dzirnavas, 2010,
Kārķu pagasts
Veckāŗķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckāŗķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckāŗķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckāŗķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckāŗķu muižas pils, 2010,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, [193-],
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, 1977,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, 1983,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils tornis, 1983,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, 1983,
Kārķu pagasts
Strādnieki pie Veckārķu muižas pils, [192-],
Kārķu pagasts