Valka. Brāļu kapi, [193-],
Valkas pilsēta
Valka, [193-],
Valkas pilsēta
Vispārējs skats uz Valku, [192-],
Valkas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [191-?],
Valkas pilsēta
Valka. Pedeles upe, [192-],
Valkas pilsēta
Valka. Meiteņu ģimnāzija, 1920,
Valkas pilsēta
Valka. Pilsētas laukumā, 1937-05-26,
Valkas pilsēta
Neatpazīta jaunekļa salonportrets, [19--],
Valkas pilsēta
Sandras salonportrets, 1935-10-13,
Valkas pilsēta