Lugažu luterāņu baznīcas iekštelpa, [191-?],
Valkas pilsēta
Valka. Talka, 1937-05-25,
Valkas pilsēta
Valka. Meiteņu ģimnāzija, [191-],
Valkas pilsēta
Valka no Avotkalna, [193-],
Valkas pilsēta
Valka. Dzirnavu ezers, [193-],
Valkas pilsēta
Valka, [192-],
Valkas pilsēta
Neatpazīta bērna portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Eduards Dzilna, [1936],
Valkas pilsēta
Pēteris Dzilna, [192-],
Valkas pilsēta
Pēteris Dzilna, [192-],
Valkas pilsēta
Jānis Dzilna, [1930],
Valkas pilsēta
Olga Krauze, [1933],
Valkas pilsēta
Lolija Ķirpītis, [19--],
Valkas pilsēta
Ķirpīšu ģimene, [19--],
Valkas pilsēta
Ķirpīšu ģimene, [19--],
Valkas pilsēta
Jānis Balters, [193-],
Valkas pilsēta
Jānis un Zelma Balteri kāzu dienā, [193-],
Valkas pilsēta