Dinsdurbes muižas kungu ēka, [193-],
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas kapliča, [194-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Ainava, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Ainava, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasta lauku ainava, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasta lauku ainava, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Vecsaimniecības kūts, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes luterāņu baznīca, 1983,
Embūtes pagasts
Embūtes baznīca, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Vībiņu muiža, [197-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Vībiņu muiža, [197-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Vībiņu muiža, [198-],
Embūtes pagasts
Embūtes luterāņu baznīca, [193-],
Embūtes pagasts
Embūtes luterāņu baznīca, [193-],
Embūtes pagasts