Sēlpils stāvkrasts, [193-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils stāvkrasts, [196-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils stāvkrasts, 1961,
Sēlpils pagasts
Kraukļu klintis Daugavas krastā, [193-],
Sēlpils pagasts
Smeķerstēnu straume un krāce, [195-],
Sēlpils pagasts
Aiviekstes pamatskolas skolēni ekskursijā , 1934,
Staburaga pagasts,Sēlpils pagasts