Biržu luterāņu baznīca, [191-],
Salas pagasts
Biržu luterāņu baznīca, 1950,
Salas pagasts
Biržu pagasta padome, 1930,
Salas pagasts
Biržu pagasttiesa, 1938-11-18,
Salas pagasts
Biržu pamatskola, 1938,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu luterāņu baznīca, 2014,
Salas pagasts
Biržu pamatskolas ēka, 2014,
Salas pagasts
Pēteris Ozoliņš, [190-] ,
Salas pagasts