Vilce. Pārtikas preču veikals, [192-],
Vilces pagasts
Blankenfeldes muižas pils, 2006,
Vilces pagasts
Blankenfeldes muiža, 2006,
Vilces pagasts
Blankenfeldes muiža. Žogs, 2006,
Vilces pagasts
Mūrmuižas mūra tilts pār Vilci, 2004,
Vilces pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [195-],
Vilces pagasts
Ausma Svikle (dzimusi Stankeviča), [196-],
Vilces pagasts
Ausma Svikle (dzimusi Stankeviča), [196-],
Vilces pagasts
Kārlis Sviklis, [196-],
Vilces pagasts