Koku pludināšana Gaujā, [195-?],
Ērgļu pagasts
Ērgļi, [193-?],
Ērgļu pagasts
Ērgļi, [193-],
Ērgļu pagasts