Durbe. Ganības. Siena nojumes, [193-],
Durbes pagasts
Durbes pagastmāja, [193-],
Durbes pagasts
Durbe. Raibā muiža, [192-?],
Durbes pagasts
Durbe. Raibā muiža, [193-?],
Durbes pagasts
Līgutu muiža, [192-],
Durbes pagasts
Līgutu muiža, [192-],
Durbes pagasts
Līgutu muiža, [192-],
Durbes pagasts
Dziesmu svētki Līgutos, 1960,
Durbes pagasts
Durbes ezers, [196-],
Durbes pagasts
Ceļš uz Durbi, [193-],
Durbes pagasts