Ķepovas pamatskolas mazpulcēni, 1938,
Ķepovas pagasts
Anna Grauba pie Ķepovas skolas, 1950,
Ķepovas pagasts
Melkeru ģimene Lukšovā, 1956,
Ķepovas pagasts
Ķepovas 7-gadīgās skolas izlaidums, 1948-06-19,
Ķepovas pagasts
Apoļu 1. pakāpes pamatskola, 1927-02-14,
Ķepovas pagasts