Asūnes 6-gadīgā skola , [192-?],
Asūnes pagasts
Asūnes ciems, [192-?],
Asūnes pagasts
Asūnes pagasta valde, [193-],
Asūnes pagasts
Iesvētības Asūnes draudzē, 1940-06,
Asūnes pagasts
Jāzeps Melkers, 1916,
Asūnes pagasts
Marija Melkere un Genovefa Pauliņa, [195-],
Asūnes pagasts
Asūnes skolas direktors Aloizs Zeiza, 1971-09-01,
Asūnes pagasts
Skolotāja Sofija Kasķeviča, 1973-12,
Asūnes pagasts
Priesteris Aloizs Gabris, [193-],
Asūnes pagasts
Ērģelnieks Broņislavs Seikstulis, 1962-01-28,
Asūnes pagasts
Asūnes baznīcas kora dziedātājas, 1953-08-09,
Asūnes pagasts