Asūne. Ceļu krustojums, 1960,
Asūnes pagasts
Mežsargi, [193-],
Asūnes pagasts