Mozus Blontu Latvīšu Pamatskola, 1933,
Blontu pagasts