Stāmeriena. Bijušais pagasta nams, [193-],
Stāmerienas pagasts
Kalnienas muižas pils, [192-],
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas pasta un telegrāfa kantoris, 1930,
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas stacija, 2010,
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas pils, 2010,
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas pils parks, 2010,
Stāmerienas pagasts
Stāmerienas skola, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas pils, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas pils, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas pils, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas pils, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas pils, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas oranžērija, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas oranžērija, 2010,
Stāmerienas pagasts
Kalnamuižas oranžērija, 2010,
Stāmerienas pagasts