Rankas pienotava, [192-],
Rankas pagasts
Ranka. Mājturības skola, 1935,
Rankas pagasts
Ranka. Mājturības skola, [193-],
Rankas pagasts
Rankas stacija, [193-],
Rankas pagasts
Ranka. Valsts mājturības skola, 1928,
Rankas pagasts
Ranka. Valsts mājturības skola, 1938,
Rankas pagasts
Rankas muižas ūdensdzirnavas, 1960,
Rankas pagasts
Ranka. Izglītības biedrības nams, [193-],
Rankas pagasts
Ranka. Mājturības skola, [193-],
Rankas pagasts
Rankas pagasta nams, [1925],
Rankas pagasts
Ranka. Tilts pār Gauju, [1927],
Rankas pagasts
Ranka. Misiņmāja, [1930],
Rankas pagasts
Rankas pasta ēka, [193-],
Rankas pagasts
Ranka. Pils iela, [1930],
Rankas pagasts
Ranka. Kaplēšanas pamācība, 1930,
Rankas pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Rankas pagasts