Daudzevas tautas nams, [192-],
Daudzeses pagasts
Daudzese. Daudzevas dzelzceļa stacija, [191-],
Daudzeses pagasts
Daudzese. Daudzevas dzelzceļa stacija, [191-],
Daudzeses pagasts
Daudzeses sešklasīgā pamatskola, 1936-05-12,
Daudzeses pagasts