Neatpazītu karavīru portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Ķiršu iela, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Ķiršu iela, [195-],
Cēsu pilsēta
Dzērvju ģimene, 1935,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [192-],
Cēsu pilsēta
Eglīšu ģimene, 1932-07-12,
Cēsu pilsēta
Alvīna Dzērve, [193-],
Cēsu pilsēta
Anna Mazīte ar vīru un dēlu Jāni, [193-],
Cēsu pilsēta
Anna Mazīte, [193-],
Cēsu pilsēta
Jānis Mazītis, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Raunas iela, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Parks, [192-],
Cēsu pilsēta