Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1935-09-03,
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Neatpazīta pāra portrets, [18--],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Neatpazītu meiteņu portrets, [18--?],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Uzvaras piemineklis, [19--],
Cēsu pilsēta
Valija Meirēna, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Ziema, [193-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, 1957-08-02,
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, 1956-03-13,
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [191-],
Cēsu pilsēta