Karvas septiņgadīgā skola, [195-],
Alsviķu pagasts
Karvas septiņgadīgā skola, 1954,
Alsviķu pagasts
Karvas septiņgadīgā skola, [195-],
Alsviķu pagasts
Karvas hidroelektrostacija, [195-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu muižas pils, 2010,
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasta pamatskola, [192-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasta pamatskola, 1937,
Alsviķu pagasts
Alsviķu muiža, [191-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasts. Skats no Kīša kalna, [192-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasta ainava, [192-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasts. Ēkas celšana, [192-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasts. Strautiņu ezers, 1938,
Alsviķu pagasts
Karva. Brūzis, [19--?],
Alsviķu pagasts
Dzelzceļa stacija Karva, 1909,
Alsviķu pagasts
Karva. Jaunās dzirnavas, [193-?],
Alsviķu pagasts