Jaunannas muižas ūdensdzirnavas, 2010,
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas dzirnavas, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas dzirnavas, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts
Hugo Meiers, [193-],
Jaunannas pagasts
Pēc darba, [195-],
Jaunannas pagasts
Vilis un Cēzars Meieri atpūtā, [194-],
Jaunannas pagasts