Alojas kapsēta. Ausekļa kaps, 2017-05-21,
Alojas pilsēta
Alojas pilsētas bibliotēka, 2017-05-21,
Alojas pilsēta
Alojas muzeja ēka, 2013-07-14,
Alojas pilsēta
Alojas tirgus. Kalējs Jānis Bergins, 1933-10-12,
Alojas pilsēta