Aknīste. Pilsētas centrs, 2013,
Aknīstes pilsēta
Aknīste. Tilts, [193-],
Aknīstes pilsēta
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Aknīstes pilsēta
Aknīstes luterāņu baznīca, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Aknīstes luterāņu baznīca, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Pie Aknīstes luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Pie Aknīstes luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Pie Aknīstes luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Aknīste. Liepa pie luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Aknīste. Zirga pajūgs, [198-?],
Aknīstes pilsēta