Apriķu muiža, 2015,
Lažas pagasts
Apriķu luterāņu baznīca, [193-],
Lažas pagasts