Tāšu-Padures muiža, 2010,
Kalvenes pagasts
Tāšu - Padures muižas pils, 2010,
Kalvenes pagasts
Tāšu - Padures muižas pils, 2010,
Kalvenes pagasts
Tāšu - Padures muiža, 2010,
Kalvenes pagasts
Kalvene. Zviedru mājas, [193-],
Kalvenes pagasts
Tāšu Padures muižas pils, [1940],
Kalvenes pagasts
Lieldrogas muiža, [192-],
Kalvenes pagasts
Kalvene. Zaļumballes muzikanti, [1922],
Kalvenes pagasts
Tāšu Padures muižas pils, [194-],
Kalvenes pagasts
Kalvenes pagasta nama apkārtne, [1925],
Kalvenes pagasts
Kalvenes pagasta nams, [193-],
Kalvenes pagasts
Kalvenes pagasta nams, [1925],
Kalvenes pagasts
Kalvenes skolas skolēni, 1928,
Kalvenes pagasts
Kalvenes skolas skolēni, 1928-05-04,
Kalvenes pagasts
Kalvenes skolas skolēni, 1928-05-04,
Kalvenes pagasts
Kalvenes skolas skolēni, 1928,
Kalvenes pagasts