Aizkraukles luterāņu baznīca, [193-],
Aizkraukles pagasts
Skats uz Aizkraukles baznīcu, 1939-06,
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas pie Daugavas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukle. Ainava pie pilsdrupām, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu māja, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu māja, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu māja, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu mājas istabas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas kungu mājas istabas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles muižas saimniecības ēkas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Daugavas ieleja pie Aizkraukles, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles luterāņu baznīca, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles luterāņu baznīca, [19--?],
Aizkraukles pagasts