Sagrautā Aizkraukles baznīca, [192-],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles baznīca, [192-],
Aizkraukles pagasts
Tomu māju saimnieki, [192-],
Aizkraukles pagasts
Atjaunotā Aizkraukles baznīca, [193-],
Aizkraukles pagasts
Roberta Johansona dzimtās Tomu mājas , [193-],
Aizkraukles pagasts
Dzirnavas pie Kariekstes upes, 1942,
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, 1910,
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, [192-],
Aizkraukles pagasts
Meļķītāru muldakmens (Upurakmens), 2019-04-27,
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, [19--],
Aizkraukles pagasts