Jaunaglona. Reuta muiža, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas ģimnāzija, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas Lielais akmens, [1935],
Aglonas pagasts
Jaunaglona, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muižas saimniecības ēkas, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muiža, [193-],
Aglonas pagasts
Aglona. Pagastmāja, [1925],
Aglonas pagasts
Jaunaglona. Elektrostacijas slūžas, [193-],
Aglonas pagasts
Kameņecas muiža, [1925],
Aglonas pagasts
Rušonu ezers pie Jaunaglonas, [192-],
Aglonas pagasts
Aglona. Cirīšu ezera Upursala, [192-],
Aglonas pagasts
Aglonas baznīca, [192-],
Aglonas pagasts
Aglona, [192-],
Aglonas pagasts
Aglonas baznīcas altāris, [192-],
Aglonas pagasts
Kapiņu pamatskola, 1938,
Aglonas pagasts