Jaunaglona. Kameņecas muiža, [192-],
Aglonas pagasts
Aglonas baznīca, 1960,
Aglonas pagasts
Aglona, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas bazilika, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas bazilikas altāris, [193-],
Aglonas pagasts
Aglonas bazilikas altāris, [193-],
Aglonas pagasts
Ekskursija uz Aglonu, 1931-05-14,
Aglonas pagasts
Aglonas ģimnāzija, [192-?],
Aglonas pagasts
Staņislavs Vasiļuks, [195-],
Aglonas pagasts
Aglonas ģimnāzijas 4a klases ģimnāzisti, 1940-04-02,
Aglonas pagasts
Aglonas ģimnāzijas ģimnāzisti, [194-],
Aglonas pagasts
Aglonas ģimnāzijas ģimnāzisti, 1938,
Aglonas pagasts