Maija Prauliņa Arvīda meita (1940-2012), [1944?],
Burtnieku pagasts
Bērnu grupas portrets, 1944-07-02,
Burtnieku pagasts
Neatpazītu bērnu grupas portrets, [19--],
Burtnieku pagasts
Tenis Lūkins Miķeļa dēls (1852-1917), [18--],
Burtnieku pagasts
Burtnieku Ausekļa pamatskolas jaunā ēka, [196-],
Burtnieku pagasts
Burtnieku pasts. Pasta ēka, 1933-12,
Burtnieku pagasts
Neatpazītas skolotājas portrets, 1961-01-07,
Burtnieku pagasts
Izlaidums Burtnieku internātskolā, [196-],
Burtnieku pagasts
Skolotāju trio, [196-],
Burtnieku pagasts
Burtnieku Ausekļa pamatskolas 6. klase, 1954,
Burtnieku pagasts
Prauliņu dzimta, [19--],
Burtnieku pagasts
Labības kulšana, 1937-08-21,
Burtnieku pagasts
Sporta nometne Burtniekos, 1941-06,
Burtnieku pagasts