Burtnieku kapsēta. Piemineklis , 2007,
Burtnieku pagasts
Burtnieku kapsēta. Muižnieku kapliča, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku kapsēta. Piemineklis, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku kapsēta. Muižnieku kapliča, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku muižas pārvaldnieka māja, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku muižas pārvaldnieka māja, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku muižas parks, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku muižas parka vārti, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku muižas parka žoga dekors, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku luterāņu baznīca, 1981-03,
Burtnieku pagasts
Burtnieku mācītājmuiža. Klēts, 1981-03,
Burtnieku pagasts