Mežotne. Lielupe pie Viesturkalna, [1935],
Mežotnes pagasts
Garozas muižas kungu māja, 2001,
Mežotnes pagasts
Garozas muižas kungu māja. Iekšskats, 2001,
Mežotnes pagasts
Garozas muižas kungu māja, 2001,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, [192-],
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 1983,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 1983,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 1983,
Mežotnes pagasts
Mežotnes mācītājmuiža, 2001,
Mežotnes pagasts
Mežotnes kaļķu ceplis, 2003,
Mežotnes pagasts
Mežotnes doktorāts, 2003,
Mežotnes pagasts
Mežotnes doktorāts, 2003,
Mežotnes pagasts
Jumpravmuižas parka paviljons, 2003,
Mežotnes pagasts