Mūra tilts pār Runģi Launkalnē, 2004,
Launkalnes pagasts
Spicieris, [193-],
Launkalnes pagasts
Vīrs vēro ūdens kustību Krieva purvā, [19--],
Launkalnes pagasts