Sarkanās jeb Pietraga klintis, 2010,
Ainažu pagasts
Sarkanās jeb Pietraga klintis, 2010,
Ainažu pagasts
Sarkanās jeb Pietraga klintis, 2010,
Ainažu pagasts
Sarkanās jeb Pietraga klintis, 2010,
Ainažu pagasts
Mērnieku skola. Būvdarbi, 1924,
Ainažu pagasts
Ainaži. "Krauju" māju ļaudis, [193-],
Ainažu pagasts
Kokmateriālu krautuve Salacas stacijā, [193-],
Ainažu pagasts
Mērnieki. Skolas celtniecība, 1923,
Ainažu pagasts
Mērnieki. Ainažu pagasta pamatskola, [19--],
Ainažu pagasts
Mērnieku skola , [192-?],
Ainažu pagasts