Kuiķuļu klints , [193-],
Salacgrīvas pagasts
Svētciema muiža, [192-],
Salacgrīvas pagasts
Tilts pār Salacu Pie Vecsalacas, 2004,
Salacgrīvas pagasts
Kuiķule. Lauku mājas, [193-],
Salacgrīvas pagasts
Lāņu muiža, [193-],
Salacgrīvas pagasts
Kokmateriālu pludināšana Salacas grīvā, [1922?],
Salacgrīvas pagasts
Kokmateriālu pludināšana Salacas grīvā, [192-],
Salacgrīvas pagasts
Salacas grīva. Kokmateriālu pludinātāji, [192-],
Salacgrīvas pagasts
Tilts pār Svētupi pie Lauvām, [193-?],
Salacgrīvas pagasts