Daugavas krasts. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
Bebrulejas kapsēta. Kapliča, [196-],
Pļaviņu novads
Bebrulejas kapsēta, [196-],
Pļaviņu novads
Zušu tači Daugavā. Bebruleja, 1950,
Pļaviņu novads
Daugavas krasts. Bebruleja, [195-],
Pļaviņu novads
Daugavas krasti Pļaviņās, 1947,
Pļaviņu novads
Lokstiņas klints, [193-],
Pļaviņu novads
Tabora kalns, [193-],
Pļaviņu novads
Pļaviņas. Oliņkalns, [196-],
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Lauku sēta, [195-],
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Daugava, 1960,
Pļaviņu novads
Pļaviņu novads. Daugava, 1960,
Pļaviņu novads
Telts apmetne pie Daugavas, 1960,
Pļaviņu novads
Daugava, [193-],
Pļaviņu novads