Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 1977,
Straupes pagasts
Straupes luterāņu mācītājmāja, 1977,
Straupes pagasts
Mazstraupe, 1912,
Straupes pagasts
Braslas upe, [193-],
Straupes pagasts
Straupe. Melnais tilts, 1950,
Straupes pagasts
Straupe. Melnais tilts, 1945,
Straupes pagasts