Meža diena Priekulē, 1936,
Priekules pagasts
Priekule. "Garožu" mājas, [193-],
Priekules pagasts
Priekule. "Beltēnu" mājas, [193-],
Priekules pagasts
Priekules Austrumu pamatskola, 1927,
Priekules pagasts
Priekule. "Ustupu" mājas, [194-],
Priekules pagasts
Priekule. "Ustupu" mājas, 1940,
Priekules pagasts
Priekule. "Ustupu" mājas, 1940,
Priekules pagasts
Priekule. "Garožu" saime laivojot, 1940,
Priekules pagasts
Priekules pagasta skola, [194-],
Priekules pagasts
Meža diena Priekulē, 1936,
Priekules pagasts
Auderu Asītes baznīca, 1934,
Priekules pagasts
Asītes pagasta valdes ēka, 1980,
Priekules pagasts
Zemgales artilērijas pulks, 1920,
Priekules pagasts
Asītes Bagas muižas ēku drupas, 2004,
Priekules pagasts